Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
NITRIC ACID, 1-METHYLETHYL ESTER [engelsk]    (1-Metyletyl)nitrat [norsk]    Isopropylnitrat [synonym]   molekylformel: C3H7NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, 1-METHYLETHYL ESTER [engelsk]    1-Metyletyletanat [norsk]    Isopropylacetat [synonym]   molekylformel: C5H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, (3-CHLOROPHENYL)-, 1-METHYLETHYL ESTER [engelsk]    (1-Metyl)etyl-3-klorfenylkarbamat [norsk]    Klorprofam [synonym]   molekylformel: C10H12ClNO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZOIC ACID, 2-[[ETHOXY[(1- METHYLETHYL)AMINO]PHOSPHINOTHIOYL]OXY]-, 1-METHYLETHYL ESTER [engelsk]    Isofenfos  [norsk]   molekylformel: C15H24NO4PS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap