Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1-Metoksy-2-propanol [norsk]    2-PROPANOL, 1-METHOXY- [engelsk]    Propylenglykolmonometyleter [synonym]   molekylformel: C4H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap