Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1-Metyletyl-2,3-epoksypropyleter [norsk]    OXIRANE, [(1-METHYLETHOXY)METHYL]- [engelsk]    Isopropylglycidyleter [synonym]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap