Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
1-NAPHTHALENESULFONIC ACID, 3,3'-[[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYLBIS(AZO)]BIS[4-AMINO-, DISODIUM SALT  [engelsk]    Direct Red 28 [norsk]    Dinatrium-3,3'-[1,1'bifenyl-4,4'-diylbis(azo)bis(4-amino-1-naftalensulfonat),] [synonym]   molekylformel: C32H22N6Na2O6S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap