Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
THIOUREA, 1-NAPHTHALENYL- [engelsk]    1-Naftyltiourea [norsk]    Antu [synonym]   molekylformel: C11H10N2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap