Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
1-OCTADECANAMINIUM, N,N-DIMETHYL-N-OCTADECYL-, CHLORIDE [engelsk]    Distearyldimetylammoniumklorid [norsk]   molekylformel: C38H80ClN
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap