Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
10 [norsk]    Ju [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Ordbok / leksikon: 18 omtrentlig(e)
R10 [risikokode]    brann [norsk]   Brannfarlig.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
100 [norsk]    Hyaku [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
E110 [E-stoff]    Paraoransje [norsk]   Fargestoffer (kan skape/forsterke negativ atferd og allergi hos barn ifølge britiske forskere)
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E210 [E-stoff]    Benzosyre [norsk]   Konserveringsmidler
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E310 [E-stoff]    Propylgallat [norsk]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E410 [E-stoff]    Johannesbrødkjernemel [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E110 [E-stoff]    Paraoransje  [norsk]   fargestoff; Mattilsynet anbefaler å begrense inntak for barn med hyperaktiv atferd; Syntetisk gult azofargestoff. Det er rapportert flere tilfeller av reaksjoner på dette stoffet. Registrerte symptomer er høysnue, elveblest eller astma.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E310 [E-stoff]    Propylgallat  [norsk]   antioksidant
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E410 [E-stoff]    Johannesbrødkjernemel [norsk]   konsistensmiddel; Planten stoffet fremstilles av kan minne om soyaplanten, og personer med soyaallergi kan reagere på dette tilsetningsstoffet.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
1001? [slang]    Hva med et eventyr? [norsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
E1410 [E-stoff]    Monostivelsesfosfat [norsk]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E1410 [E-stoff]    Monostivelsesfosfat [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
10base2 [norsk]    10base2 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
10baseT [norsk]    10baseT [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
100baseT [norsk]    100baseT [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PKCS #10 [norsk]    PKCS #10 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
1099 report [engelsk]    1099-rapport [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
10H-PHENOTHIAZINE [engelsk]    Fenotiazin [norsk]   molekylformel: C12H9NS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap