Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
tonn, 907,2 kg, 1016 kg, 1066,9 kg [norsk]    ton [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen