Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
11 [norsk]    Ju-ichi [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
R11 [risikokode]    brann [norsk]   Meget brannfarlig.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
E211 [E-stoff]    Natriumbenzoat [norsk]   Konserveringsmidler
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E311 [E-stoff]    Oktylgallat [norsk]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E511 [E-stoff]    Magnesiumklorid [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E311 [E-stoff]    Oktylgallat  [norsk]   antioksidant
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E511 [E-stoff]    Magnesiumklorid [norsk]   surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
chapter 11 [norsk]    chapter 11 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
21 CFR Part 11 [norsk]    21 CFR Part 11 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft