Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
14 [norsk]    Ju-yon [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Ordbok / leksikon: 16 omtrentlig(e)
R14 [risikokode]    vann [norsk]   Reagerer voldsomt med vann.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
S14 [sikkerhetskode]    oppbevares, adskilt fra [norsk]   Oppbevares adskilt fra ... (Uforenelige kjemikalier som angis av produsent, importør eller omsetter.)
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
E214 [E-stoff]    Etyl-p-hydroksybenzoat [norsk]   Konserveringsmidler
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E414 [E-stoff]    Akasiegummi, gummi arabicum [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E514 [E-stoff]    Natriumsulfat [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E514 [E-stoff]    Natriumhydrogensulfat [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E914 [E-stoff]    Oksidert polyetylenvoks [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E414 [E-stoff]    Akasiegummi [norsk]   konsistensmiddel; Planten stoffet fremstilles av kan minne om soyaplanten, og personer med soyaallergi kan reagere på dette tilsetningsstoffet.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E514 [E-stoff]    Natriumhydrogensulfat [norsk]   surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E514 [E-stoff]    Natriumsulfat [norsk]   surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E914 [E-stoff]    Oksidert polyetylenvoks [norsk]   overflatebehandlingsmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
S3/14 [sikkerhetskode]    kjølig, adskilt [norsk]   Oppbevares kjølig og adskilt fra ... (Angis av produsent, importør eller omsetter.)
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
E1414 [E-stoff]    Acetylert distivelsesfosfat [norsk]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E1414 [E-stoff]    Acetylert distivelsesfosfat [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
S3/9/14 [sikkerhetskode]    kjølig, ventilert [norsk]   Emballasjen oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted adskilt fra ... (Angis av produsent, importør eller omsetter.)
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
innfinne seg før kl. 14 [norsk]    avfinne [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad