Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
15-månedersregelen [norsk]    asylsøkere kan innvilges oppholdstillatelse dersom UDI ikke har ferdigbehandlet asylsaken innen 15 måneder. Regelen gjelder bare så fremt det ikke er asylsøkeren selv som har bidratt til lang saksbehandlingstid, for eksempel ved ikke å dokumentere identiteten sin.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI