Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1H,3H-BENZO[1,2-c:4,5-c']DIFURAN-1,3,5,7-TETRONE [engelsk]    1,2,4,5-Benzentetrakarboksylsyre-4-dianhydrid [norsk]   molekylformel: C10H2O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap