Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
1H-PYRAZOLIUM, 1,2-DIMETHYL-3,5-DIPHENYL-, METHYL SULFATE [engelsk]    1,2-Dimetyl-3,5-difenyl-1H-pyrazoliummetylsulfat [norsk]    Difenzokvat metylsulfat [synonym]   molekylformel: C18H20N2O4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap