Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2 [norsk]    Ni [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Ordbok / leksikon: 424 omtrentlig(e)
R2 [risikokode]    eksplosjon [norsk]   Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
S2 [sikkerhetskode]    oppbevares, barn [norsk]   Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
12 [norsk]    Ju-ni [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
20 [norsk]    Ni-ju [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
U2 [slang]    Du også [norsk]   you too [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
TV2 [norsk]    Norway 's second TV-channel
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
R12 [risikokode]    brann [norsk]   Ekstremt brannfarlig.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
R22 [risikokode]    svelging [norsk]   Farlig ved svelging.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
R32 [risikokode]    syre, giftig [norsk]   Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
R42 [risikokode]    allergi [norsk]   Kan gi allergi ved innånding.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
R52 [risikokode]    vannmiljø [norsk]   Skadelig for vannlevende organismer.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
R62 [risikokode]    forplantning [norsk]   Mulig fare for skade på forplantningsevnen.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
S12 [sikkerhetskode]    oppbevares, ikke tett [norsk]   Emballasjen må ikke lukkes tett igjen.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
S22 [sikkerhetskode]    innånding, støv [norsk]   Unngå innånding av støv.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
S42 [sikkerhetskode]    åndedrettsvern [norsk]   Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting. (Den eller de aktuelle betegnelser angis av produsent, importør eller omsetter.)
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
S52 [sikkerhetskode]    opphold [norsk]   Bør ikke benyttes på større flater i beboelses- eller oppholdsrom.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
S62 [sikkerhetskode]    svelging [norsk]   Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
S1/2 [sikkerhetskode]    lås [norsk]   Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
NLA2 [norsk]    NLA2 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
OS/2 [norsk]    OS/2 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
WPA2 [norsk]    WPA2 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
g/m2 [norsk]    GSM [engelsk]   Gram pr. kvadratmeter – en måte å angi arkvekt på. Vanligvis har ark til kontorbruk en vekt på 80 til 100 g/m2.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
E102 [E-stoff]    Tartrazin [norsk]   Fargestoffer (kan skape/forsterke negativ atferd og allergi hos barn ifølge britiske forskere)
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E122 [E-stoff]    Azorubin [norsk]   Fargestoffer (kan skape/forsterke negativ atferd og allergi hos barn ifølge britiske forskere)
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E132 [E-stoff]    Indigokarmin, indigotin [norsk]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E142 [E-stoff]    Grønn S [norsk]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E162 [E-stoff]    Rødbetfarge - betanin [norsk]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E172 [E-stoff]    Jernoksider og -hydroksider [norsk]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E202 [E-stoff]    Kaliumsorbat [norsk]   Konserveringsmidler
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E212 [E-stoff]    Kaliumbenzoat [norsk]   Konserveringsmidler
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E222 [E-stoff]    Natriumhydrogensulfitt [norsk]   Konserveringsmidler
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E242 [E-stoff]    Dimetyldikarbonat [norsk]   Konserveringsmidler
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E252 [E-stoff]    Kaliumnitrat [norsk]   Konserveringsmidler
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E262 [E-stoff]    Natriumacetat [norsk]   Konserveringsmidler
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E262 [E-stoff]    Natriumdiacetat [norsk]   Konserveringsmidler
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E282 [E-stoff]    Kalsiumpropionat [norsk]   Konserveringsmidler
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E302 [E-stoff]    Kalsiumaskorbat [norsk]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E312 [E-stoff]    Dodecylgallat [norsk]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E322 [E-stoff]    Lecitin [norsk]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E332 [E-stoff]    Monokaliumsitrat [norsk]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E332 [E-stoff]    Trikaliumsitrat [norsk]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E352 [E-stoff]    Kalsiummalat [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E352 [E-stoff]    Kalsiumhydrogenmalat [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E402 [E-stoff]    Kaliumalginat [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E412 [E-stoff]    Guarkjernemel [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E422 [E-stoff]    Glyserol [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E432 [E-stoff]    Polyoksyetylen(20)sorbitanmonolaurat [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E442 [E-stoff]    Ammoniumfosfatider [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E452 [E-stoff]    Natriumpolyfosfater [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E452 [E-stoff]    Kaliumpolyfosfater [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E452 [E-stoff]    Natriumkalsiumpolyfosfater [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E452 [E-stoff]    Kalsiumpolyfosfater [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E482 [E-stoff]    Kalsiumstearoyllaktylat [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E492 [E-stoff]    Sorbitantristearat [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E512 [E-stoff]    Tinnklorid [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E522 [E-stoff]    Aluminiumkaliumsulfat [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E552 [E-stoff]    Kalsiumsilikat [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E622 [E-stoff]    Monokaliumglutamat [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E632 [E-stoff]    Dikaliuminosinat [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E902 [E-stoff]    Kandelillavoks [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E912 [E-stoff]    Montansyreestere [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E952 [E-stoff]    Cyklaminsyre [norsk]   Søtstoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E952 [E-stoff]    Kalsiumcyklamat [norsk]   Søtstoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E952 [E-stoff]    Natriumcyklamat [norsk]   Søtstoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E102 [E-stoff]    Tartrazin [norsk]   fargestoff; Mattilsynet anbefaler å begrense inntak for barn med hyperaktiv atferd; Tartrazin (gult syntetisk azofargestoff) er det tilsetningsstoff flest mennesker har rapportert inn overfølsomhetsreaksjoner på, med symptomer som høysnue, elveblest og astma. Mennesker som er overfølsomme for acetylsalisylsyre kan også reagerer på tartrazin.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E122 [E-stoff]    Azorubin  [norsk]   fargestoff; Mattilsynet anbefaler å begrense inntak for barn med hyperaktiv atferd; Syntetisk rødt azofargestoff. Stoffet er rapportert å kunne gi reaksjoner hos utsatte grupper, med symptomer som høysnue, elveblest og astma.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E132 [E-stoff]    Indigokarmin  [norsk]   fargestoff; Syntetisk blått fargestoff. Stoffet er rapportert å kunne gi reaksjoner hos utsatte grupper, med symptomer som høysnue, elveblest og astma.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E142 [E-stoff]    Grønn S [norsk]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E162 [E-stoff]    Rødbetfarge [norsk]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E172 [E-stoff]    Jernoksider og -hydroksider [norsk]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E302 [E-stoff]    Kalsiumaskorbat  [norsk]   antioksidant, surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E312 [E-stoff]    Dodecylgallat  [norsk]   antioksidant
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E322 [E-stoff]    Lecitin [norsk]   antioksidant, konsistensmiddel; Personer med egg- eller soyaallergi kan reagere på små rester av protein fra egg (brukes sjelden) eller soya, som det fremstilles av.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E332 [E-stoff]    Monokaliumsitrat [norsk]   antioksidant, surhetsregulerende middel/syre, smeltesalt
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E332 [E-stoff]    Trikaliumsitrat  [norsk]   antioksidant, surhetsregulerende middel/syre, smeltesalt
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E352 [E-stoff]    Kalsiumhydrogenmalat [norsk]   antioksidant, surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E352 [E-stoff]    Kalsiummalat [norsk]   antioksidant, surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E402 [E-stoff]    Kaliumalginat [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E412 [E-stoff]    Guarkjernemel  [norsk]   konsistensmiddel; Planten stoffet fremstilles av kan minne om soyaplanten, og personer med soyaallergi kan reagere på dette tilsetningsstoffet.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E422 [E-stoff]    Glyserol [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E432 [E-stoff]    Polyoksyetylen(20)sorbitan-monolaurat [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E442 [E-stoff]    Ammoniumfosfatider [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E482 [E-stoff]    Kalsiumstearoyllaktylat [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E492 [E-stoff]    Sorbitantristearat [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E512 [E-stoff]    Tinnklorid [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E522 [E-stoff]    Aluminiumkaliumsulfat [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E552 [E-stoff]    Kalsiumsilikat [norsk]   antiklumpemiddel, konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E622 [E-stoff]    Monokaliumglutamat [norsk]   smaksforsterker; De fleste reaksjonene på glutamater kommer etter stort inntak. Reaksjonene kommer med det samme eller etter noen timer etter inntak. Rapporterte reaksjoner er hodepine, svette, en brennende følelse i halsen, trykk over brystet og illebefinnende. Det har også blitt rapportert astmaanfall etter inntak av glutamat. Finnes i hydrolysert vegetabilsk protein (HVP), gjærekstrakter, halvfabrikata (supper, sauser mm.) og brukes i det asiatiske kjøkken.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E632 [E-stoff]    Dikaliuminosinat [norsk]   smaksforsterker
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E902 [E-stoff]    Kandelillavoks [norsk]   overflatebehandlingsmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E912 [E-stoff]    Montansyreestere [norsk]   overflatebehandlingsmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E942 [E-stoff]    Dinitrogenoksid [norsk]   drivgass
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E952 [E-stoff]    Cyklaminsyre [norsk]   søtstoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E952 [E-stoff]    Kalsiumcyklamat [norsk]   søtstoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E952 [E-stoff]    Natriumcyklamat [norsk]   søtstoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E962 [E-stoff]    Salt av aspartam-acesulfam [norsk]   søtstoff, smaksforsterker
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
FAT32 [norsk]    FAT32 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
E1202 [E-stoff]    Polyvinylpolypyrrolidon [norsk]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E1412 [E-stoff]    Distivelsesfosfat [norsk]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E1422 [E-stoff]    Acetylert distivelsesadipat [norsk]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E1442 [E-stoff]    Hydroksypropyldistivelsesfosfat [norsk]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E1202 [E-stoff]    Polyvinylpolypyrrolidon [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E1412 [E-stoff]    Distivelsesfosfat [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E1422 [E-stoff]    Acetylert distivelsesadipat [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E1442 [E-stoff]    Hydroksypropyldistivelsesfosfat [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
K2, P2 [engelsk]    2 rett, 2 vrang [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
R20/22 [risikokode]    innånding, hud [norsk]   Farlig ved innånding og svelging.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
R21/22 [risikokode]    hud, svelging [norsk]   Farlig ved hudkontakt og svelging.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
R48/22 [risikokode]    svelging [norsk]   Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
R68/22 [risikokode]    svelging [norsk]   Farlig: mulig fare for varig helseskade ved svelging.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
2. Mos [forkortelse]    Andre Mosebok [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
2. Sam [forkortelse]    Andre Samuelsbok [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
2. Kor [forkortelse]    Paulus' andre brev til korinterne [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
2. Tim [forkortelse]    Paulus' andre brev til Timoteus [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
2. Pet [forkortelse]    Peters andre brev [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
2. Joh [forkortelse]    Johannes' andre brev [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
2,4-DES [engelsk]    2-(2,4-Diklorfenoksy)etylsulfat [norsk]    Disul [synonym]   molekylformel: C8H8Cl2O5S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
10base2 [norsk]    10base2 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
2. Kong [forkortelse]    Andre Kongebok [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
2. Tess [forkortelse]    Paulus' andre brev til tessalonikerne [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
2679/98 [direktivkode]    Håndhevingsforordningen [norsk]   Regulation (EC) No 2679/98 of 7 December 1998 on the functioning of the internal market in relation to the free movement of goods among the Member States. Official Journal L 337/98
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2092/91 [direktivkode]    Økologiforordningen [norsk]   Regulation (EEC) N° 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs. Official Journal L 192/91
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2-Naftol [norsk]    2-NAPHTHALENOL [engelsk]   molekylformel: C10H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
andre, 2 [norsk]    second [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
PKCS #12 [norsk]    PKCS #12 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
2. Krøn [forkortelse]    Andre Krønikebok [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
2-Butanon [norsk]    2-BUTANONE [engelsk]    Metyletylketon [synonym]   molekylformel: C4H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Oktanol [norsk]    ISOOCTANOL [engelsk]    Isooktylalkohol [synonym]   molekylformel: C8H18O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SeaTalk 2 [norsk]    Merker “LEN” buss (Raymarine)
Maritim ordliste © MaritimStart
Internet2 [norsk]    Et konsortium av 207 amerikanske universiteter som jobber sammen med industri og regjering for å utvikle og ta i bruk morgendagens Internett. Les mer på www.internet2.edu/
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
R20/21/22 [risikokode]    innånding, hud, svelging [norsk]   Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
R48/20/22 [risikokode]    innånding, svelging [norsk]   Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding og svelging.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
R48/21/22 [risikokode]    hud, svelging [norsk]   Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved hudkontakt og svelging.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
R68/20/22 [risikokode]    innånding, svelging [norsk]   Farlig: mulig fare for varig helseskade ved innånding og svelging.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
R68/21/22 [risikokode]    hud, svelging [norsk]   Farlig: mulig fare for varig helseskade ved hudkontakt og svelging.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
2003/6/EC [direktivkode]    Markedsmisbruksdirektivet [norsk]   Directive 2003/6/EC of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse). Official Journal L 096/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/3/EC [direktivkode]    Ozondirektivet [norsk]   Directive 2002/3/EC of 12 February 2002 relating to ozone in ambient air. Official Journal L 067/02
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Epes 1992 [norsk]    Den andre forskriften for pensjonsforsikring - "Forskrift av 4. Desember 1992 nr 886 om Egen pensjonsforsikring etter skatteloven". Forskriften er i dag avløst av IPA.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
2-Heksanon [norsk]    2-HEXANONE [engelsk]    Metylbutylketon [synonym]   molekylformel: C6H12O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Heptanon [norsk]    2-HEPTANONE [engelsk]    Metylamylketon [synonym]   molekylformel: C7H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Pentanon [norsk]    2-PENTANONE [engelsk]    Metylpropylketon [synonym]   molekylformel: C5H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Propanol [norsk]    2-PROPANOL [engelsk]    Isopropylalkohol, Isopropanol [synonym]   molekylformel: C3H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Propanon [norsk]    2-PROPANONE [engelsk]    Aceton [synonym]   molekylformel: C3H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Propenal [norsk]    2-PROPENAL [engelsk]    Akrolein [synonym]   molekylformel: C3H4O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
FIPS 140-2 [norsk]    (Federal Information Processing Standard, nr 140-2) Beskriver kravene til sikkerhet ved kryptering av digitale kinofilmer.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
2002/19/EC [direktivkode]    Adgangsdirektivet [norsk]   Directive 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive). Official Journal L 108 /2002
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2004/17/EC [direktivkode]    Anskaffelsesdirektiv [norsk]   Directive 2004/17/EC of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors. Official Journal L 134/2004
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2004/18/EC [direktivkode]    Anskaffelsesdirektiv [norsk]   Directive 2004/18/EC of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts. Official Journal L 134/2004
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/14/EC [direktivkode]    Arbeidstakerdirektivet [norsk]   Directive 2002/14/EC of 11 March 2002 establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community - Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on employee representation Official Journal L 80/2002
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2000/35/EC [direktivkode]    Betalingsdirektivet [norsk]   Directive 2000/35/EC of 29 June 2000 on combating late payment in commercial transactions. Official Journal L 200/00
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2003/30/EC [direktivkode]    Biobrenseldirektivet [norsk]   Directive 2003/30/EC of 8 May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport. Official Journal L 123/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/85/EC [direktivkode]    Bussdirektivet [norsk]   Directive 2001/85/EC of 20 November 2001 relating to special provisions for vehicles used for the carriage of passengers comprising more than eight seats in addition to the driver's seat, and amending Directives 70/156/EEC and 97/27/EC. Official Journal L 042 /02
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/34/EC [direktivkode]    Børsdirektivet [norsk]   Directive 2001/34/EC of 28 May 2001 on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities. Official Journal L 184/2001
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/29/EC [direktivkode]    Copyrightdirektivet [norsk]   Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Official Journal L 167/01. (se også Programvaredirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/90/EC [direktivkode]    Creosotdirektivet [norsk]   Directive 2001/90/EC of 26 October 2001 adapting to technical progress for the seventh time Annex I to Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (creosote). Official Journal L 283 /2001
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/58/EC [direktivkode]    Datapersonverndirektivet [norsk]   Directive 2002/58/EC of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) Official Journal L 201/2002
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/91/EC [direktivkode]    Enøk-direktivet [norsk]   Directive 2002/91/EC of 16 December 2002 on the energy performance of buildings. Official Journal L 001/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2003/86/EC [direktivkode]    Familiegjenforeningsdirektivet [norsk]   Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification. Official Journal L251/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/92/EC [direktivkode]    Forsikringsmeklingsdirektivet [norsk]   Directive 2002/92/EC of 9 December 2002 on insurance mediation. Official Journal L 009 /03
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/22/EC [direktivkode]    Forsyningspliktdirektivet [norsk]   Directive 2002/22/EC of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive). Official Journal L 108/2002
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2003/55/EC [direktivkode]    Gassmarkedsdirektivet II [norsk]   Directive 2003/55/EC of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing directive 98/30/EC. Official Journal L 176/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/20/EC [direktivkode]    GCP-direktivet [norsk]   Directive 2001/20/EC of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use. Official Journal L 121/01
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/18/EC [direktivkode]    GMO-direktivet [norsk]   Directive 2001/18/EC of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC - Commission Declaration. Official Journal L 106/01
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/97/EC [direktivkode]    Hvitvaskingsdirektiv nr 2 [norsk]   Directive 2001/97/EC of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering. Official Journal L 344/2001
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2004/83/EC [direktivkode]    Kvalifikasjonsdirektivet [norsk]   Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted. Official Journal L 304/2004
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2003/42/EC [direktivkode]    Luftfartsrapporteringsdirektivet [norsk]   Directive 2003/42/EC of 13 June 2003 on occurrence reporting in civil aviation Official Journal L 167/2003 (se også Undersøkingsdirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2000/26/EC [direktivkode]    Motorforsikringsdirektivet [norsk]   Directive 2000/26/EC of 16 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles (Fourth motor insurance Directive). Official Journal L 181/2000
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2000/31/EC [direktivkode]    Netthandeldirektivet [norsk]   Directive 2000/31/EC of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market. Official Journal L 178/00
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2003/41/EC [direktivkode]    Pensjonskassedirektivet [norsk]   Directive 2003/41/EC of 3 June 2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision. Official Journal L 235, 23/09/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2003/71/EC [direktivkode]    Prospektdirektivet [norsk]   Directive 2003/71/EC of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC. Official Journal L 345/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/21/EC [direktivkode]    Rammedirektivet [norsk]   Directive 2002/21/EC of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive). Official Journal L 108/2002
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/95/EC [direktivkode]    RoHS-direktivet [norsk]   Directive 2002/95/EC of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Official Journal L 37/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2004/25/EC [direktivkode]    Selskapsdirektiv nr 13, Takeover bids [norsk]   Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 april 2004 on takeover bids. Official Journal L 142/2004
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2000/36/EC [direktivkode]    Sjokoladedirektivet [norsk]   Directive 2000/36/EC of 23 June 2000 relating to cocoa and chocolate products intended for human consumption. Official Journal L 197/00
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2000/59/EC [direktivkode]    Skipsavfallsdirektivet [norsk]   Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues Official Journal L 332/00
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/37/EC [direktivkode]    Tobakkdirektivet [norsk]   Directive 2001/37/EC of 5 June 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products. Official Journal L 194/2001
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2004/54/EC [direktivkode]    Tunelldirektivet [norsk]   Directive 2004/54/EC of t 29 April 2004 on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road Network. Official Journal L 201/2004
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2005/29/EC [direktivkode]    Urimelig handelsdirektiv [norsk]   Directive 2005/29/EC of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) Official Journal L 149/2005
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2000/60/EC [direktivkode]    Vanndirektivet [norsk]   Directive 2000/60/EC of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal L 327/2000. (se også Avløpsdirektivet, Drikkevannsdirektivet, Ferskvannsdirektivet og Overflatevanndirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/96/EC [direktivkode]    WEEE-direktivet [norsk]   Directive 2002/96/EC of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Official Journal L37/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2-Oksetanon [norsk]    2-OXETANONE [engelsk]    b-Propiolakton [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Fenylfenol [norsk]    [1,1'-BIPHENYL]-2-OL [engelsk]   molekylformel: C12H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Kloretanol [norsk]    ETHANOL, 2-CHLORO- [engelsk]    Etylenklorhydrin [synonym]   molekylformel: C2H5ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Klortoluen [norsk]    BENZENE, 1-CHLORO-2-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C7H7Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylbutan [norsk]    BUTANE, 2-METHYL- [engelsk]    Isopentan [synonym]   molekylformel: C5H12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylfuran [norsk]    FURAN, 2-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C5H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-BUTANAMINE [engelsk]    1-Metylpropylamin [norsk]    sek-Butylamin [synonym]   molekylformel: C4H11N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Naftylamin [norsk]    2-NAPHTHALENAMINE [engelsk]    Naftylamin [synonym]   molekylformel: C10H9N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Propenamid [norsk]    2-PROPENAMIDE [engelsk]    Akrylamid [synonym]   molekylformel: C3H5NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Propensyre [norsk]    2-PROPENOIC ACID [engelsk]    Akrylsyre [synonym]   molekylformel: C3H4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Propylamin [norsk]    2-PROPANAMINE [engelsk]    2-Propanamin [synonym]   molekylformel: 2008609
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
R48/20/21/22 [risikokode]    innånding, hud, svelging [norsk]   Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding, hudkontakt og svelging.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
R68/20/21/22 [risikokode]    innånding, hud, svelging [norsk]   Farlig: mulig fare for varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
2nd harmonic [engelsk]    andreharmonisk, andreharmonisk svingning, første overtone [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
2-Aminoetanol [norsk]    ETHANOL, 2-AMINO- [engelsk]    Etanolamin [synonym]   molekylformel: C2H7NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Aminopyridin [norsk]    2-PYRIDINAMINE [engelsk]    2-Pyridinamin [synonym]   molekylformel: C5H6N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Butanonoksim [norsk]     Etylmetylketoksim [synonym]   molekylformel: C4H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Etoksyetanol [norsk]    ETHANOL, 2-ETHOXY- [engelsk]    Etylenglykolmonoetyleter, Cellosolve [synonym]   molekylformel: C4H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Etylbutanal [norsk]    BUTANAL, 2-ETHYL- [engelsk]    2-Etylbutyraldehyd [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Etylheksanal [norsk]    HEXANAL, 2-ETHYL- [engelsk]   molekylformel: C8H16O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Fenylpropen [norsk]    BENZENE, (1-METHYLETHENYL)- [engelsk]    Metylstyren [synonym]   molekylformel: C9H10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,5-Furandion [norsk]    2,5-FURANDIONE [engelsk]    Maleinsyreanhydrid [synonym]   molekylformel: C4H2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Furanmetanol [norsk]    2-FURANMETHANOL [engelsk]    Furfurylalkohol [synonym]   molekylformel: C5H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Furylmetanal [norsk]    2-FURANCARBOXALDEHYDE [engelsk]    2-Furaldehyd, Furfural [synonym]   molekylformel: C5H4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Kloretanamid [norsk]    ACETAMIDE, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Kloracetamid [synonym]   molekylformel: C2H4ClNO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylpropan [norsk]    PROPANE, 2-METHYL- [engelsk]    Isopropan [synonym]   molekylformel: C4H10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylpyridin [norsk]    PYRIDINE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Pikolin [synonym]   molekylformel: C6H7N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Nitropropan [norsk]    PROPANE, 2-NITRO- [engelsk]   molekylformel: C3H7NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4-Pentandion [norsk]    2,4-PENTANEDIONE [engelsk]    Acetylaceton [synonym]   molekylformel: C5H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Pentyletanat [norsk]    2-PENTANOL, ACETATE [engelsk]    2-Pentylacetat [synonym]   molekylformel: C7H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Propennitril [norsk]    2-PROPENENITRILE [engelsk]    Akrylnitril [synonym]   molekylformel: C3H3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Propen-1-ol [norsk]    2-PROPEN-1-OL [engelsk]    Allylalkohol [synonym]   molekylformel: C3H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Propenylamin [norsk]    2-PROPEN-1-AMINE [engelsk]    Allylamin [synonym]   molekylformel: C3H7N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Propyn-1-ol [norsk]    2-PROPYN-1-OL [engelsk]    Propargylalkohol [synonym]   molekylformel: C3H4O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
21 CFR Part 11 [norsk]    21 CFR Part 11 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
2-Aminobenzidin [norsk]    molekylformel: C12H13N3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Butoksyetanol [norsk]    ETHANOL, 2-BUTOXY- [engelsk]    Butylglykol, Etylenglykolmonobutyleter [synonym]   molekylformel: C6H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Citrus Red No 2 [norsk]    2-NAPHTHALENOL, 1-[(2,5-DIMETHOXYPHENYL)AZO]- [engelsk]   molekylformel: C18H16N2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4-Diklorfenol [norsk]    PHENOL, 2,4-DICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C6H4Cl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,5-Dimetylfuran [norsk]    FURAN, 2,5-DIMETHYL- [engelsk]   molekylformel: C6H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-BUTENAL, (E)- [engelsk]    (E)-2-Butenal [norsk]    Krotonaldehyd [synonym]   molekylformel: C4H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Etyl-1-butanol [norsk]    1-BUTANOL, 2-ETHYL- [engelsk]   molekylformel: C6H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Klorpropansyre [norsk]    PROPANOIC ACID, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Klorpropionsyre [synonym]   molekylformel: C3H5ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metoksyanilin [norsk]    BENZENAMINE, 2-METHOXY- [engelsk]    o-Anisidin [synonym]   molekylformel: C7H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metoksyetanol [norsk]    ETHANOL, 2-METHOXY- [engelsk]    Etylenglykolmonometyleter, Metylglykol [synonym]   molekylformel: C3H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylaziridin [norsk]    AZIRIDINE, 2-METHYL- [engelsk]    Propylenimin, 4-Metylpiridin [synonym]   molekylformel: C3H7N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylpropanal [norsk]    PROPANAL, 2-METHYL- [engelsk]    Isobutyraldehyd [synonym]   molekylformel: C4H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Propenyletanat [norsk]    ACETIC ACID, 2-PROPENYL ESTER [engelsk]    Allylacetat, Propenylacetat [synonym]   molekylformel: C5H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Acetoksybenzosyre [norsk]    BENZOIC ACID, 2-(ACETYLOXY)- [engelsk]    Acetylsalisylsyre [synonym]   molekylformel: C9H8O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANOL, 1-AMINO- [engelsk]    1-Amino-2-propanol [norsk]    Isopropanolamin, Aminopropan-2-ol [synonym]   molekylformel: C3H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Benzotiazoltiol [norsk]    2(3H)-BENZOTHIAZOLETHIONE  [engelsk]    Merkaptobenzotiazol [synonym]   molekylformel: C7H5NS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Butanonperoksid [norsk]    2-BUTANONE, PEROXIDE [engelsk]    Metyletylketonperoksid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Butoksyetyletanat  [norsk]    ETHANOL, 2-BUTOXY-, ACETATE [engelsk]    Butylglykolacetat, 2-Butoksyetylacetat  [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Butyn-1,4-diol  [norsk]     But-2-yn-1,4-diol [synonym]   molekylformel: C4H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Cyano-2-propanol [norsk]    PROPANENITRILE, 2-HYDROXY- 2-METHYL- [engelsk]    Acetoncyanhydrin [synonym]   molekylformel: C4H7NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4-Diaminoanisol [norsk]    1,3-BENZENEDIAMINE, 4-METHOXY- [engelsk]   molekylformel: C7H10N2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,5-Diaminotoluen [norsk]    1,4-BENZENEDIAMINE, 2-METHYL- [engelsk]    p-Toluendiamin [synonym]   molekylformel: C7H10N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,2-Diklorpropansyre [norsk]    PROPANOIC ACID, 2,2-DICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C3H4Cl2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Dimetylaminoetanol [norsk]    ETHANOL, 2-(DIMETHYLAMINO)- [engelsk]   molekylformel: C4H11NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,2-Dimetylpropan [norsk]    PROPANE, 2,2-DIMETHYL- [engelsk]    Neoptentan [synonym]   molekylformel: C5H12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4-Dinitroanilin [norsk]    BENZENAMINE, 2,4-DINITRO- [engelsk]   molekylformel: C6H5N3O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,3-Dinitrotoluen [norsk]    BENZENE, 1-METHYL-2,3-DINITRO- [engelsk]   molekylformel: C7H6N2O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,5-Dinitrotoluen [norsk]    BENZENE, 2-METHYL-1,4-DINITRO- [engelsk]   molekylformel: C7H6N2O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,6-Dinitrotoluen [norsk]    BENZENE, 2-METHYL-1,3-DINITRO- [engelsk]   molekylformel: C7H6N2O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,3-Epoksypropanal [norsk]    OXIRANECARBOXALDEHYDE [engelsk]    Glycidaldehyd [synonym]   molekylformel: C3H4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Etoksyetyletanat [norsk]    ETHANOL, 2-ETHOXY-, ACETATE [engelsk]    Etylenglykolmonoetyleteracetat,Cellosolveacetat, 2-Etoksyetylacetat [synonym]   molekylformel: C6H12O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Imidazolidintion [norsk]    2-IMIDAZOLIDINETHIONE [engelsk]    Etylentiourea [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Klorbenzaldehyd [norsk]    BENZALDEHYDE, 2-CHLORO- [engelsk]   molekylformel: C7H5ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Klorbenzonitril [norsk]    BENZONITRILE, 2-CHLORO- [engelsk]   molekylformel: C7H4ClN
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Klor-1,3-butadien [norsk]    1,3-BUTADIENE, 2-CHLORO- [engelsk]    Kloropren [synonym]   molekylformel: C4H5Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Klor-1-fenyletanon [norsk]    ETHANONE, 2-CHLORO-1-PHENYL- [engelsk]   molekylformel: C8H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Klortrietylamin [norsk]    ETHANAMINE, 2-CHLORO-N,N-DIETHYL- [engelsk]    Dietylaminoetyl-klorid [synonym]   molekylformel: C6H14ClN
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metoksyetyletanat [norsk]    ETHANOL, 2-METHOXY-, ACETATE [engelsk]    Metylglykolacetat, 2-Metoksyetylacetat [synonym]   molekylformel: C5H10O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylaminoetanol [norsk]    ETHANOL, 2-(METHYLAMINO)- [engelsk]    N-Metyl-2-etanolamin [synonym]   molekylformel: C3H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metyl-1,3-butadien [norsk]    1,3-BUTADIENE, 2-METHYL- [engelsk]    Isopren [synonym]   molekylformel: C5H8
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metyl-2-butanol [norsk]    2-BUTANOL, 2-METHYL- [engelsk]    tert-Pentanol [synonym]   molekylformel: C5H12O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylpropannitril [norsk]    PROPANENITRILE, 2-METHYL- [engelsk]    Isobutyronitril, 2-Metylpropylcyanid [synonym]   molekylformel: C4H7N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metyl-2-propanol [norsk]    2-PROPANOL, 2-METHYL- [engelsk]    tert-Butanol [synonym]   molekylformel: C4H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylpropansyre [norsk]    PROPANOIC ACID, 2-METHYL- [engelsk]    Isosmørsyre [synonym]   molekylformel: C4H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metyl-2-propensyre [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL- [engelsk]    Metakrylsyre [synonym]   molekylformel: C4H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylpropylamin [norsk]    1-PROPANAMINE, 2-METHYL- [engelsk]    Isobutylamin [synonym]   molekylformel: C4H11N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylpropyletanat [norsk]    ACETIC ACID, 2-METHYLPROPYL ESTER [engelsk]    Isobutylacetat, 2-Metylpropylacetat [synonym]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylsykloheksanol [norsk]    CYCLOHEXANOL, METHYL- [engelsk]    Heksahydrokresol, 2-Metylcykloheksanol [synonym]   molekylformel: C7H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylsykloheksanon [norsk]    CYCLOHEXANONE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metylcykloheksanon [synonym]   molekylformel: C7H12O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,5-Triklorfenol [norsk]    PHENOL, 2,4,5-TRICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C6H3Cl3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,6-Triklorfenol [norsk]    PHENOL, 2,4,6-TRICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C6H3Cl3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,6-Trinitroanisol [norsk]    molekylformel: C6H5N3O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,6-Trinitrofenol [norsk]    PHENOL, 2,4,6-TRINITRO- [engelsk]    Pikrinsyre [synonym]   molekylformel: C6H3N3O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,6-Trinitrotoluen [norsk]    BENZENE, 2-METHYL-1,3,5-TRINITRO- [engelsk]    TNT [synonym]   molekylformel: C7H5N3O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2008 Headline Goal [alternativ]    Civilian Headline Goal [engelsk]   Sivilt hovedmål tar sikte på en strukturert utvikling av EUs evner til å gjennomføre sivile krisehåndteringsoppgaver.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
2010 Headline Goals [alternativ]    Military Headline Goals [engelsk]   Militært hovedmål om å utvikle EUs militære evner innen 2010. Kjerneelement er etableringen av EDA, opprettelsen av innsatsstyrkene og å danne en sivilmilitær enhet innen EUs militære stab.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
Bankdirektiv nr 2 [norsk]    89/646/EEC [direktivkode]   Directive 89/646/EEC of 15 December 1989 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and amending Directive 77/780/EEC Official Journal L 386/1989
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2-PROPANOL, ALUMINUM SALT [engelsk]    Aluminium-tris(2-propoksid) [norsk]   molekylformel: C9H24AlO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Amino-4,6-dinitrofenol [norsk]    PHENOL, 2-AMINO-4,6-DINITRO- [engelsk]    Pikraminsyre [synonym]   molekylformel: C6H5N3O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANONE, 1-BROMO- [engelsk]    1-Brom-2-propanon [norsk]    Bromaceton [synonym]   molekylformel: C3H5BrO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,5-FURANDIONE, DIHYDRO- [engelsk]    Butandisyreanhydrid [norsk]    Ravsyreanhydrid [synonym]   molekylformel: C4H4O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-BUTENEDIOIC ACID (Z)-  [engelsk]    (Z)-2-Butendikarboksylsyre [norsk]    Maleinsyre [synonym]   molekylformel: C4H4O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-OXETANONE, 4-METHYL- [engelsk]    Butyrolakton [norsk]   molekylformel: C4H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(Dibutylamino)etanol [norsk]    ETHANOL, 2-(DIBUTYLAMINO)- [engelsk]   molekylformel: C10H23NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(Dietylamino)etanol [norsk]    ETHANOL, 2-(DIETHYLAMINO)- [engelsk]   molekylformel: C6H15NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,6-Diklorbenzonitril [norsk]    BENZONITRILE, 2,6-DICHLORO- [engelsk]    Diklobenil [synonym]   molekylformel: C7H3Cl2N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,2,'-Diklordietylsulfid [norsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4-Diklorfenoksyetansyre [norsk]    ACETIC ACID, (2,4-DICHLOROPHENOXY)- [engelsk]    2,4-Diklorfenoksyeddiksyre [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,6-Diklortiobenzamid [norsk]    BENZENECARBOTHIOAMIDE, 2,6-DICHLORO- [engelsk]    Klortiamid [synonym]   molekylformel: C7H5Cl2NS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,3-Dimetoksystryknin [norsk]    STRYCHNIDIN-10-ONE, 2,3-DIMETHOXY- [engelsk]    Brucin [synonym]   molekylformel: C23H26N2O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Dimetylaminoetylamin [norsk]    1,2-ETHANEDIAMINE, N,N-DIMETHYL- [engelsk]    2-Aminoetyldimetylamin [synonym]   molekylformel: C4H12N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANAMINE, 2-METHYL- [engelsk]    1,1-Dimetyletylamin [norsk]    tert-Butylamin [synonym]   molekylformel: C4H11N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,6-Dimetyl-4-heptanon [norsk]    4-HEPTANONE, 2,6-DIMETHYL- [engelsk]    Diisobutylketon [synonym]   molekylformel: C9H18O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4-Dimetyl-3-pentanon [norsk]    3-PENTANONE, 2,4-DIMETHYL- [engelsk]    Diisopropylketon [synonym]   molekylformel: C7H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4-Dinitrofenyltiocyanat [norsk]    THIOCYANIC ACID, 2,4-DINITROPHENYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C7H3N3O4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-BUTENEDIOIC ACID (E)- [engelsk]    (E)-2-Butendikarboksylsyre [norsk]    Fumarsyre [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,3-Epoksy-1-propanol [norsk]    OXIRANEMETHANOL [engelsk]    Glycidol [synonym]   molekylformel: C3H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Etyl-1,3-heksandiol [norsk]    1,3-HEXANEDIOL, 2-ETHYL- [engelsk]   molekylformel: C8H18O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Etylheksyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-ETHYLHEXYL ESTER [engelsk]    2-Etylheksylakrylat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Hydroksyetyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-HYDROXYETHYL ESTER  [engelsk]    2-Hydroksyetylakrylat [synonym]   molekylformel: C5H8O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Hydroksymetyloksolan [norsk]    2-FURANMETHANOL, TETRAHYDRO- [engelsk]    Tetrahydrofurfurylalkohol [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANOL, 1-CHLORO- [engelsk]    1-Klor-2-propanol [norsk]    Propylenklorhydrin [synonym]   molekylformel: C3H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANONE, 1-CHLORO- [engelsk]    1-Klor-2-propanon [norsk]    Kloraceton [synonym]   molekylformel: C3H5ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANOL, 1-METHOXY- [engelsk]    1-Metoksy-2-propanol [norsk]    Propylenglykolmonometyleter [synonym]   molekylformel: C4H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-BUTANONE, 3-METHYL- [engelsk]    3-Metyl-2-butanon [norsk]    Metylisopropylketon [synonym]   molekylformel: C5H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metyl-4,6-dinitrofenol [norsk]    PHENOL, 2-METHYL-4,6-DINITRO- [engelsk]    DNOC [synonym]   molekylformel: C7H6N2O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-OXETANONE, 4-METHYLENE- [engelsk]    4-Metylen-2-oksetanon [norsk]    Diketen [synonym]   molekylformel: C4H4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(1-Metyletoksy)etanol [norsk]    ETHANOL, 2-(1-METHYLETHOXY)- [engelsk]    2-Isopropoksyetanol [synonym]   molekylformel: C5H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-HEXANONE, 5-METHYL- [engelsk]    5-Metyl-2-heksanon [norsk]   molekylformel: C7H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metyl-2,4-pentandiol [norsk]    2,4-PENTANEDIOL, 2-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C6H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PENTANOL, 4-METHYL- [engelsk]    4-Metyl-2-pentanol [norsk]    Metylamylalkohol, Metylisobutylkarbinol [synonym]   molekylformel: C6H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PENTANONE, 4-METHYL- [engelsk]    4-Metyl-2-pentanon [norsk]    Metylisobutylketon [synonym]   molekylformel: C6H12O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylpropanoylklorid [norsk]    PROPANOYL CHLORIDE, 2-METHYL- [engelsk]    Isobutyroylklorid [synonym]   molekylformel: C4H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metyl-2-propennitril [norsk]    2-PROPENENITRILE, 2-METHYL- [engelsk]    Metakrylnitril [synonym]   molekylformel: C4H5N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylpropyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-METHYLPROPYL ESTER [engelsk]    Isobutylakrylat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Pivaloyl-1,3-indandion [norsk]    1H-INDENE-1,3(2H)-DIONE, 2-(2,2-DIMETHYL-1-OXOPROPYL)- [engelsk]    Pindon, Pival [synonym]   molekylformel: C14H14O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Propenylisotiocyanat [norsk]    1-PROPENE, 3-ISOTHIOCYANATO- [engelsk]    Allylisotiocyanat [synonym]   molekylformel: C4H5NS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,3,4,6-Tetraklorfenol [norsk]    PHENOL, 2,3,4,6-TETRACHLORO- [engelsk]   molekylformel: C6H2Cl4O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4-Toluendiisocyanat [norsk]    BENZENE, 2,4-DIISOCYANATO-1-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C9H6N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,6-Toluendiisocyanat [norsk]    BENZENE, 1,3-DIISOCYANATO-2-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C9H6N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,4-Trimetyl-1-penten [norsk]     Diisobutylen [synonym]   molekylformel: C 8H16
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,6-Trinitroresorcinol [norsk]    1,3-BENZENEDIOL, 2,4,6-TRINITRO- [engelsk]    Styphninsyre [synonym]   molekylformel: C6H3N3O8
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Wi-Fi Protected Access 2 [engelsk]    WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
2-klor-1,3-epoksypropan [norsk]    epichlorohydrin [engelsk]   epiklorhydrin [kortform]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
2,5-dihydroksybenzosyre [norsk]    gentisic acid [engelsk]   gentisinsyre [kortform]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
diabetes mellitus type 2 [med. el. latin]    aldersdiabetes [norsk]   Sykkersyke som kommer hos personer over 30 år (vanligst). Insulinproduksjonen er tilstede, men insulinet får ikke virket like godt som hos friske.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
2-Amino-2-metyl-1-propanol [norsk]    1-PROPANOL, 2-AMINO-2-METHYL- [engelsk]    Isobutanolamin [synonym]   molekylformel: C4H11NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,5-CYCLOHEXADIENE-1,4-DIONE  [engelsk]    1,4-Benzokinon [norsk]    1,4-Dioksodihydrobenzen [synonym]   molekylformel: C6H4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANAMINE, N-(1-METHYLETHYL)- [engelsk]    Bis(1-metyletyl)amin [norsk]    Diisopropylamin [synonym]   molekylformel: C6H15N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Bisyklo[2.2.1]heptyl-2-propenat [norsk]     2-Norbornylakrylat, 2-Bisyklo[2.2.1]heptylakrylat [synonym]   molekylformel: C10H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Brom-1,1,1-trifluor-2-kloretan [norsk]    ETHANE, 2-BROMO-2-CHLORO- 1,1,1-TRIFLUORO- [engelsk]    Halotan [synonym]   molekylformel: C2HBrClF3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(2-Butoksyetoksy)etyltiocyanat [norsk]    THIOCYANIC ACID, 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C9H17NO2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butyl-2-propenat [norsk]    Butylakrylat [synonym]   molekylformel: C7H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4-Diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin [norsk]    1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, 6-PHENYL- [engelsk]    Benzoguanamin, 6-Fenyl-1,3,5-triazo-2,4-diamin [synonym]   molekylformel: C9H9N5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,2-Difenyl-N,N-dimetyletanamid [norsk]    BENZENEACETAMIDE, N,N-DIMETHYL-a-PHENYL- [engelsk]    Difenamid, 2,2-Difenyl-N,N-dimetylacetamid [synonym]   molekylformel: C16H17NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,2-Dikloretenyldimetylfosfat [norsk]    PHOSPHORIC ACID, 2,2-DICHLOROETHENYL DIMETHYL ESTER [engelsk]    Diklorvos, 2,2-Diklorvinyldimetylfosfat [synonym]   molekylformel: C4H7Cl2O4P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4-Diklorfenoksybutansyre [norsk]    BUTANOIC ACID, 4-(2,4-DICHLOROPHENOXY)- [engelsk]    2,4-Diklorfenoksysmørsyre, 2,4-DB [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,3-Diklor-1,4-naftalendion [norsk]    1,4-NAPHTHALENEDIONE, 2,3-DICHLORO- [engelsk]    Diklon, 2,3-Diklor-1,4-naftokinon [synonym]   molekylformel: C10H4Cl2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANOL, 1-(DIMETHYLAMINO)- [engelsk]    1-Dimetylamino-2-propanol [norsk]   molekylformel: C5H13NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PENTANOL, 4-METHYL-, ACETATE [engelsk]    1,3-Dimetylbutyletanat [norsk]    4-Metyl-2-pentylacetat, 4-Metylpentyletanat [synonym]   molekylformel: C8H16O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,6-Dimetyl-4-tridecylmorfolin [norsk]    MORPHOLINE, 2,6-DIMETHYL- 4-TRIDECYL- [engelsk]    Tridemorf, Dimetyltridecylmorfolin [synonym]   molekylformel: C19H39NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,3-Epoksypropyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, OXIRANYLMETHYL ESTER [engelsk]    Glycidylakrylat, 2,3-Epoksypropylakrylat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, ETHYL ESTER [engelsk]    Etyl-2-propenat [norsk]    Etylakrylat [synonym]   molekylformel: C5H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(2-Furyl)-1H-benzimidazol [norsk]    1H-BENZIMIDAZOLE, 2-(2-FURANYL)- [engelsk]    Fuberidazol [synonym]   molekylformel: C11H8N2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2H-AZEPIN-2-ONE, HEXAHYDRO- [engelsk]    Heksahydro-2H-azepin-2-on [norsk]    Kaprolaktam [synonym]   molekylformel: C6H11NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Hydroksyetyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-HYDROXYETHYL ESTER [engelsk]    2-Hydroksyetylmetakrylat  [synonym]   molekylformel: C6H10O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PENTANONE, 4-HYDROXY-4-METHYL- [engelsk]    4-Hydroksy-4-metyl-2-pentanon [norsk]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Hydroksypropyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-HYDROXYPROPYL ESTER [engelsk]    2-Hydroksypropylakrylat [synonym]   molekylformel: C6H10O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Klor-N-(1-metyletyl)acetanilid [norsk]    ACETAMIDE, 2-CHLORO- N-(1-METHYLETHYL)-N-PHENYL- [engelsk]    Propaklor, 2-Klor-N-isopropylacetanilid [synonym]   molekylformel: C11H14ClNO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Klorbenzylidenmalononitril [norsk]    PROPANEDINITRILE, [(2-CHLOROPHENYL)METHYLENE]- [engelsk]   molekylformel: C10H5ClN2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metoksy-3,6-diklorbenzosyre [norsk]    BENZOIC ACID, 3,6-DICHLORO-2-METHOXY- [engelsk]    Dikamb [synonym]   molekylformel: C8H6Cl2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(2-Metoksypropoksy)propanol [norsk]    PROPANOL, (2-METHOXYMETHYLETHOXY)- [engelsk]    Dipropylenglykolmetyleter [synonym]   molekylformel: C7H16O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylbutyl-4,6-dinitrofenol [norsk]     Dinosam [synonym]   molekylformel: C11H14N2O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, METHYL ESTER [engelsk]    Metyl-2-propenat [norsk]    Metylakrylat [synonym]   molekylformel: C4H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylpropyl-2-metyl-2-propenat  [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-METHYLPROPYL ESTER [engelsk]    Isobutylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C8H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PYRROLIDINONE, 1-METHYL- [engelsk]    1-Metyl-2-pyrrolidinon [norsk]    N-Metyl-2-pyrrolidinon [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-NAPHTHALENAMINE, N-PHENYL- [engelsk]    N-Fenyl-2-naftylamin [norsk]   molekylformel: C16H13N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(1-Naftyl)indan-1,3-dion [norsk]    molekylformel: C19H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANOL, 1,1'-IMINOBIS- [engelsk]    1-[N-(2-hydroksypropyl)]amino-2-propanol  [norsk]    1,1-Imopropan-2-ol, Diisopropanolamin [synonym]   molekylformel: C6H15NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,2,3,3-Tetrametylbutandinitril [norsk]     Tetrametylsuccinonitril [synonym]   molekylformel: C8H12N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,2,2-Triklor-1,1-etandiol [norsk]    1,1-ETHANEDIOL, 2,2,2-TRICHLORO- [engelsk]    Kloralhydrat [synonym]   molekylformel: C2H3Cl3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,5-Triklorfenoksyetansyre [norsk]    ACETIC ACID, (2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)- [engelsk]    2,4,5-T, 2,4,5-Triklorfenoksyeddiksyre [synonym]   molekylformel: C8H5Cl3O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,3,6-Triklorfenyletansyre [norsk]    BENZENEACETIC ACID, 2,3,6-TRICHLORO- [engelsk]    Klorfenac, 2,3,6-Triklorfenyleddiksyre [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,6-Triklor-1,3,5-triazin [norsk]    1,3,5-TRIAZINE, 2,4,6-TRICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C3Cl3N3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,6-Trimetyl-1,3,5-trioksan [norsk]    1,3,5-TRIOXANE, 2,4,6-TRIMETHYL- [engelsk]    Diisobutylen [synonym]   molekylformel: C6H12O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2007 Microsoft® Office system [norsk]    2007 Microsoft® Office system [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Skadeforsikringsdirektiv nr 2 [norsk]    88/357/EEC [direktivkode]   Directive 88/357/EEC of 22 June 1988 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and laying down provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services and amending Directive 73/239/EEC Official Journal L 172/88
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2,5-Bis(hydroksymetyl)tetrahydrofuran [norsk]    HEXITOL, 2,5-ANHYDRO-3,4-DIDEOXY- [engelsk]    2,5-Bis(hydroksymetyl)oksolan [synonym]   molekylformel: C6H12O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, BUTYL ESTER [engelsk]    Butyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    Butylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C8H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(Dietylamino)etyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-(DIETHYLAMINO)ETHYL ESTER [engelsk]    (2-Dietylaminoetyl)metakrylat [synonym]   molekylformel: C10H19NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4-IMIDAZOLIDINEDIONE, 1,3-DICHLORO-5,5-DIMETHYL- [engelsk]    1,3-Diklor-5,5-dimetyl-2,4-imidazolidindion [norsk]    1,3-Diklor-5,5-dimetylhydantoin [synonym]   molekylformel: C5H6Cl2N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(Dimetylamino)etyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL ESTER  [engelsk]    2-Dimetylaminoetylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C8H15NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(1,1-Dimetyletyl)aminoetyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-[(1,1-DIMETHYLETHYL)AMINO]ETHYL ESTER [engelsk]    2-(tert-Butylamino)etylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C10H19NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(1,1-Dimetyletyl)-4,6-dinitrofenol [norsk]    PHENOL, 2-(1,1-DIMETHYLETHYL)- 4,6-DINITRO- [engelsk]    Dinoterb, 2-tert-Butyl-4,6-dinitrofenol [synonym]   molekylformel: C10H12N2O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,2-Dimetyl-4-metylkarbamoyl-1,3-benzodioksol [norsk]    1,3-BENZODIOXOL-4-OL, 2,2-DIMETHYL-, METHYLCARBAMATE [engelsk]    Bendiokarb, Benkarbat [synonym]   molekylformel: C11H13NO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,2-Dimetyl-1,3-propandiylbis(2-propenat) [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2,2-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIYL ESTER [engelsk]    2,2-Dimetyl-1,3-propandiyldiakrylat [synonym]   molekylformel: C11H16O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(1,3-Dioksolan-2-yl)fenylmetylkarbamat [norsk]    PHENOL, 2-(1,3-DIOXOLAN-2-YL)-, METHYLCARBAMATE  [engelsk]    Dioksakarb [synonym]   molekylformel: C11H13NO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-BUTENOIC ACID, ETHYL ESTER, (E)- [engelsk]    (E)-Etyl-2-butenat [norsk]    Etylkrotonat [synonym]   molekylformel: C6H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,3-Epoksypropyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, OXIRANYLMETHYL ESTER [engelsk]    2,3-Epoksypropylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C7H10O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,3-Epoksypropyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    BICYCLO[2.2.1]HEPT-2-ENE, 5-ETHYLIDENE- [engelsk]    Nitroglycerol, 2,3-Epoksypropylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C9H12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-CYANO-, ETHYL ESTER [engelsk]    Etyl-2-cyano-2-propenat  [norsk]    Etyl-2-cyanoakrylat  [synonym]   molekylformel: C6H7NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, ETHYL ESTER [engelsk]    Etyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    Etylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C6H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPEN-1-OL, 3-PHENYL-, 2-AMINOBENZOATE  [engelsk]    3-Fenyl-2-propenyl-2-aminobenzoat [norsk]    Cinnamylantranilat [synonym]   molekylformel: C16H15NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANONE, 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO- [engelsk]    1,1,1,3,3,3-Heksafluor-2-propanon [norsk]    Heksafluoraceton [synonym]   molekylformel: C3F6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 1,6-HEXANEDIYL ESTER [engelsk]    1,6-Heksandiylbis(2-propenat) [norsk]    1,6-Heksandioldiakrylat [synonym]   molekylformel: C12H18O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Hydroksypropyl-2-metyl-2-propenat [norsk]     Hydroksypropylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C7H12O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Klor-N-(2-Kloretyl)-N-metyletylamin [norsk]    ETHANAMINE, 2-CHLORO-N-(2- CHLOROETHYL)-N-METHYL- [engelsk]    N-Metylbis-(2-kloretyl)amin [synonym]   molekylformel: C5H11Cl2N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Klor-N-(2-kloretyl)-N-metyletylammoniumklorid [norsk]    ETHANAMINE, 2-CHLORO-N- (2-CHLOROETHYL)-N-METHYL-, HYDROCHLORIDE [engelsk]    N-Metylbis(2-kloretyl)aminhydroklorid [synonym]   molekylformel: C5H12Cl3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Klor-1-difluormetoksy-1,1,2-trifluoretan [norsk]    ETHANE, 2-CHLORO-1-(DIFLUOROMETHOXY)-1,1,2-TRIFLUORO- [engelsk]    Enfluran [synonym]   molekylformel: C3H2ClF5O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Klor-4-dimetylamino-6-metylpyrimidin [norsk]    4-PYRIMIDINAMINE, 2-CHLORO-N,N,6-TRIMETHYL-  [engelsk]    Krimidin [synonym]   molekylformel: C7H10ClN3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(4-Klorfenyl)fenylacetyl-1H-inden-1,3(2H)-dion [norsk]    1H-INDENE-1,3(2H)-DIONE, 2-[(4-CHLOROPHENYL)PHENYLACETYL]- [engelsk]    Klorfacinon [synonym]   molekylformel: C23H15ClO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(4-Klor-2-metyl)fenoksypropansyre [norsk]    PROPANOIC ACID, 2-(4-CHLORO- 2-METHYLPHENOXY)- [engelsk]    Anicon B, 2-(4-klor-2-metyl)- fenoksypropionsyre [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Klor-2-propenyldietylditiokarbamat [norsk]    CARBAMODITHIOIC ACID, DIETHYL-, 2-CHLORO-2-PROPENYL ESTER [engelsk]    Sulfallat [synonym]   molekylformel: C8H14ClNS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-CYANO-, METHYL ESTER [engelsk]    Metyl-2-cyano-2-propenat [norsk]    Metyl-2-cyanoakrylat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metyl-4,6- dinitrofenol, ammoniumsalt  [norsk]    PHENOL, 2-METHYL-4,6-DINITRO-, AMMONIUM SALT [engelsk]    DNOC, ammoniumsalt [synonym]   molekylformel: C7H9N3O5N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,2'-Metylenbis(3,4,6-triklorfenol) [norsk]    PHENOL, 2,2'-METHYLENEBIS [3,4,6-TRICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C13H6Cl6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(1-Metyletoksy)fenylmetylkarbamat [norsk]    PHENOL, 2-(1-METHYLETHOXY)-, METHYLCARBAMATE [engelsk]   molekylformel: C11H15NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-NAPHTHALENOL, 1-[(2-METHYLPHENYL)AZO]- [engelsk]    1-[(2-Metylfenyl)azo]-2-hydroksynaftalen [norsk]    Oil Orange SS [synonym]   molekylformel: C17H14N2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, METHYL ESTER  [engelsk]    Metyl-2-metyl-2-propenat  [norsk]    Metylmetakrylat  [synonym]   molekylformel: C5H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 1-METHYL- 1,3-PROPANEDIYL ESTER [engelsk]    1-Metyl-1,3-propandiyl-bis(2-propenat) [norsk]    (1,3-Butandiol)diakrylat [synonym]   molekylformel: C10H14O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-[N-metyl-N-(2-hydroksyetyl)]aminoetanol [norsk]    ETHANOL, 2,2'-(METHYLIMINO)BIS- [engelsk]    N-Metyldietanolamin, 2,2'-Metyliminodietanol [synonym]   molekylformel: C5H13NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, OXYDI-2,1-ETHANEDIYL ESTER [engelsk]    3-Okso-1,5-pentandiylbis(2-propenat) [norsk]    Dietylenglykoldiakrylat [synonym]   molekylformel: C10H14O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, CYCLOHEXYL ESTER [engelsk]    Sykloheksyl-2-propenat [norsk]    Sykloheksylakrylat [synonym]   molekylformel: C9H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,6,8-Tetrametyl-1,3,5,7-tetraoksosykloheptan [norsk]    1,3,5,7-TETROXOCANE, 2,4,6,8-TETRAMETHYL- [engelsk]    Acetaldehydtetramer, Metaldehyd [synonym]   molekylformel: C8H16O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(2,4,5-Triklofenoksy)etyl-2,2-diklorpropanat [norsk]     Triklorfenoksyetyldiklorpropionat, Erbon [synonym]   molekylformel: C11H9Cl5O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(2,4,5-Triklorfenoksy)propansyre  [norsk]    PROPANOIC ACID, 2-(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)-  [engelsk]    Fenoprop [synonym]   molekylformel: C9H7Cl3O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,2,4 Trimetylheksan-1,6-diisocyanat [norsk]    HEXANE, 1,6-DIISOCYANATO- 2,2,4-TRIMETHYL- [engelsk]   molekylformel: C11H18N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,4-Trimetylheksan-1,6-diisocyanat [norsk]    HEXANE, 1,6-DIISOCYANATO- 2,4,4-TRIMETHYL- [engelsk]   molekylformel: C11H18N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-CYCLOHEXEN-1-ONE, 3,5,5-TRIMETHYL- [engelsk]    3,5,5-Trimetyl-2-sykloheksen-1-on [norsk]    Isoforon, 3,5,5-Trimetyl-2-cykloheksen-1-on [synonym]   molekylformel: C9H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4,6-Tris(dimetylaminometyl)fenol [norsk]    PHENOL, 2,4,6-TRIS[(DIMETHYLAMINO)- METHYL]- [engelsk]    Tris(dimetylamin)mesitol [synonym]   molekylformel: C15H27N3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2H-1,3,2-OXAZAPHOSPHORIN-2-AMINE, N,N-BIS(2-CHLOROETHYL)TETRAHYDRO-, 2-OXIDE [engelsk]    Cyklofosamid [norsk]    Endoksan [synonym]   molekylformel: C7H15Cl2N2O2P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Dimetylamino-5,6-dimetyl-4-pyrimidinyldimetylkarbamat [norsk]    CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 2-(DIMETHYLAMINO)-5,6-DIMETHYL-4-PYRIMIDINYL ESTER [engelsk]    Pirimikarb [synonym]   molekylformel: C11H18N4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(1,1-Dimetyletylamino)-4-etylamino-6-klor-1,3,5-triazin [norsk]    1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, 6-CHLORO-N-(1,1-DIMETHYLETHYL)-N'-ETHYL- [engelsk]    Terbutylazin [synonym]   molekylformel: C9H16ClN5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3-HYDROXY-4-[(2,4,5-TRIMETHYLPHENYL)AZO]-, DISODIUM SALT [engelsk]    Dinatrium-3-hydroksy-4-(2,4,5-trimetylfenyl)azo-2,7-naftalendisulfonat [norsk]   molekylformel: C19H16N2Na2O7S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 4-HYDROXY-3-(3-OXO-1-PHENYLBUTYL)-  [engelsk]    1-Epoksyetyl-3,4-epoksysykloheksan [norsk]    Vinylcykloheksandiepoksid, 1-Epoksyetyl-3,4-epoksycykloheksan [synonym]   molekylformel: C19H16O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Etylamino-4-(1-metyletyl)amino-6-klor-1,3,5-triazin [norsk]    1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, 6-CHLORO-N-ETHYL-N'-(1-METHYLETHYL)-  [engelsk]    Atrazin [synonym]   molekylformel: C8H14ClN5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Etylamino-4-(1-metyletyl)amino-6-metyltio-1,3,5-triazin [norsk]    1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, N-ETHYL-N'-(1-METHYLETHYL)-6-(METHYLTHIO)- [engelsk]    Ametryn [synonym]   molekylformel: C9H17N5S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3-[1-(2-FURANYL)-3-OXOBUTYL]-4-HYDROXY- [engelsk]    Kumafuryl [norsk]    Hydroksyoksofurylbutylkumarin [synonym]   molekylformel: C17H14O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3-[1-(4-CHLOROPHENYL)-3-OXOBUTYL]-4-HYDROXY- [engelsk]    Kumaklor [norsk]    Acetonylklorbenzylhydroksykumarin [synonym]   molekylformel: C19H15ClO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 4-HYDROXY-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-1-NAPHTHALENYL)- [engelsk]    Kumatetralyl [norsk]    Hydroksytetrahydronaftylkumarin [synonym]   molekylformel: C19H16O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylamino-4-(1-metyletyl)amino-6-metyltio-1,3,5-triazin [norsk]    1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, N-METHYL-N'-(1-METHYLETHYL)-6-(METHYLTHIO)-  [engelsk]    Desmetryn [synonym]   molekylformel: C8H15N5S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3,3'-METHYLENEBIS[4-HYDROXY-  [engelsk]    3,3'-Metylenbis(4-hydroksy-2H-1-benzopyran-2-on) [norsk]    Dikumarin, Dikumarol [synonym]   molekylformel: C19H12O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metyl-2-metyltiopropanal-O-[(metylamino)karbonyl]oksim [norsk]    PROPANAL, 2-METHYL-2-(METHYLTHIO)-, O-[(METHYLAMINO)CARBONYL]OXIME [engelsk]    Aldikarb [synonym]   molekylformel: C7H14N2O2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(1-Metylpropyl)-4,6-dinitrofenyl-3-metyl-2-butenat [norsk]    2-BUTENOIC ACID, 3-METHYL-, 2-(1-METHYLPROPYL)-4,6-DINITROPHENYL ESTER [engelsk]    Binapakryl, 2-sek-Butyl-4,6-dinitrofenyl-3-metylkrotonat [synonym]   molekylformel: C15H18N2O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-BUTENOIC ACID, 3-[(DIMETHOXYPHOSPHINYL)OXY]-, METHYL ESTER, (E)- [engelsk]    Mevinfos [norsk]    Fosdrin, Metoksykarbonylmetylvinyldimetylfosfat [synonym]   molekylformel: C7H13O6P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-(HYDROXYMETHYL) -2-[[(1-OXO-2-PROPENYL)OXY]METHYL]-1,3-PROPANEDIYL ESTER [engelsk]    Pentaerytritoltriakrylat [norsk]   molekylformel: C14H18O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 4-[(2,4-DIMETHYLPHENYL)AZO]-3-HYDROXY-, DISODIUM SALT [engelsk]    Ponceau MX [norsk]   molekylformel: C18H14N2Na2O7S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2H-1,3,5-THIADIAZINE-2-THIONE, TETRAHYDRO-3,5-DIMETHYL- [engelsk]    Tetrahydro-3,5-dimetyl-2H-1,3,5-tiadiazin-2-tion [norsk]    Dazomet [synonym]   molekylformel: C5H10N2S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 1,2-ETHANEDIYL- BIS(OXY-2,1-ETHANEDIYL) ESTER [engelsk]    Trietylenglykolbis(2-propenat) [norsk]    Trietylenglykoldiakrylat [synonym]   molekylformel: C12H18O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap