Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2,2,4 Trimetylheksan-1,6-diisocyanat [norsk]    HEXANE, 1,6-DIISOCYANATO- 2,2,4-TRIMETHYL- [engelsk]   molekylformel: C11H18N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap