Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ETHANOL, 2,2',2''-NITRILOTRIS- [engelsk]    Tris(2-hydroksyetyl)amin [norsk]    Trietanolamin [synonym]   molekylformel: C6H15NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap