Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2,2',2''-Triklortrietylamin [synonym]    Tris(2-kloretyl)amin [norsk]   molekylformel: C6H12Cl3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap