Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
PHENOL, 2,2'-METHYLENEBIS [3,4,6-TRICHLORO- [engelsk]    2,2'-Metylenbis(3,4,6-triklorfenol) [norsk]   molekylformel: C13H6Cl6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap