Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ETHANOL, 2,2'-THIOBIS- [engelsk]    Bis(2-hydroksyetyl)sulfid [norsk]    Tioglykol, 2,2'-Tiodietanol [synonym]   molekylformel: C4H10O2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap