Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
PHOSPHORIC ACID, 2,2-DICHLOROETHENYL DIMETHYL ESTER [engelsk]    2,2-Dikloretenyldimetylfosfat [norsk]    Diklorvos, 2,2-Diklorvinyldimetylfosfat [synonym]   molekylformel: C4H7Cl2O4P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap