Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
PROPANE, 2,2-DIMETHYL- [engelsk]    2,2-Dimetylpropan [norsk]    Neoptentan [synonym]   molekylformel: C5H12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap