Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
1,2-OXATHIOLANE, 2,2-DIOXIDE [engelsk]    1,3-Propansulton [norsk]   molekylformel: C3H6O3S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1H-2,1,3-BENZOTHIADIAZIN-4(3H)-ONE, 3-(1-METHYLETHYL)-, 2,2-DIOXIDE [engelsk]    3-(1-Metyletyl)-1H-2,1,3-benzotidiazin-4(3H)-on -2,2-dioksid [norsk]    Bentazon [synonym]   molekylformel: C10H12N2O3S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap