Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2,2-Diklorpropansyre [norsk]    PROPANOIC ACID, 2,2-DICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C3H4Cl2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap