Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2,2-Dimetyl-1,3-propandiylbis(2-propenat) [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2,2-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIYL ESTER [engelsk]    2,2-Dimetyl-1,3-propandiyldiakrylat [synonym]   molekylformel: C11H16O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap