Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dimetam, 2,2-Dimetyldihydroresorcinoldimetyl karbamat [synonym]    5,5-Dimetyl-3-okso-1-sykloheksen-1-yl-dimetylkarbamat [norsk]   CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 5,5-DIMETHYL-3-OXO-1-CYCLOHEXEN-1-YL ESTER  [engelsk]   molekylformel: C11H17NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap