Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENEACETIC ACID, 2,3,6-TRICHLORO- [engelsk]    2,3,6-Triklorfenyletansyre [norsk]    Klorfenac, 2,3,6-Triklorfenyleddiksyre [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap