Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
2,3-Epoksypropyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, OXIRANYLMETHYL ESTER [engelsk]    2,3-Epoksypropylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C7H10O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,3-Epoksypropyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    BICYCLO[2.2.1]HEPT-2-ENE, 5-ETHYLIDENE- [engelsk]    Nitroglycerol, 2,3-Epoksypropylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C9H12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap