Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2,3-Epoksypropyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, OXIRANYLMETHYL ESTER [engelsk]    Glycidylakrylat, 2,3-Epoksypropylakrylat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap