Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Glycidylakrylat, 2,3-Epoksypropylakrylat [synonym]    2,3-Epoksypropyl-2-propenat [norsk]   2-PROPENOIC ACID, OXIRANYLMETHYL ESTER [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap