Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
PHENOL, 2,4,5-TRICHLORO- [engelsk]    2,4,5-Triklorfenol [norsk]   molekylformel: C6H3Cl3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap