Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2,4,5-T, 2,4,5-Triklorfenoksyeddiksyre [synonym]    2,4,5-Triklorfenoksyetansyre [norsk]   ACETIC ACID, (2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)- [engelsk]   molekylformel: C8H5Cl3O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap