Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
PHENOL, 2,4,6-TRICHLORO- [engelsk]    2,4,6-Triklorfenol [norsk]   molekylformel: C6H3Cl3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3,5-TRIAZINE, 2,4,6-TRICHLORO- [engelsk]    2,4,6-Triklor-1,3,5-triazin [norsk]   molekylformel: C3Cl3N3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap