Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2,4,6-Trinitrotoluen [norsk]    BENZENE, 2-METHYL-1,3,5-TRINITRO- [engelsk]    TNT [synonym]   molekylformel: C7H5N3O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap