Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2,4,6-Tris(dimetylaminometyl)fenol [norsk]    PHENOL, 2,4,6-TRIS[(DIMETHYLAMINO)- METHYL]- [engelsk]    Tris(dimetylamin)mesitol [synonym]   molekylformel: C15H27N3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap