Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
THIOCYANIC ACID, 2,4-DINITROPHENYL ESTER [engelsk]    2,4-Dinitrofenyltiocyanat [norsk]   molekylformel: C7H3N3O4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap