Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2,4-Diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin [norsk]    1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, 6-PHENYL- [engelsk]    Benzoguanamin, 6-Fenyl-1,3,5-triazo-2,4-diamin [synonym]   molekylformel: C9H9N5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap