Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2,4-Dimetyl-3-pentanon [norsk]    3-PENTANONE, 2,4-DIMETHYL- [engelsk]    Diisopropylketon [synonym]   molekylformel: C7H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap