Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2,4-Dinitroanilin [norsk]    BENZENAMINE, 2,4-DINITRO- [engelsk]   molekylformel: C6H5N3O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap