Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2,5-Bis(hydroksymetyl)oksolan [synonym]    2,5-Bis(hydroksymetyl)tetrahydrofuran [norsk]   HEXITOL, 2,5-ANHYDRO-3,4-DIDEOXY- [engelsk]   molekylformel: C6H12O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap