Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2,5-dihydroksybenzosyre [norsk]    gentisic acid [engelsk]   gentisinsyre [kortform]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen