Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 4-[(2,4-DIMETHYLPHENYL)AZO]-3-HYDROXY-, DISODIUM SALT [engelsk]    Ponceau MX [norsk]   molekylformel: C18H14N2Na2O7S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3-HYDROXY-4-[(2,4,5-TRIMETHYLPHENYL)AZO]-, DISODIUM SALT [engelsk]    Dinatrium-3-hydroksy-4-(2,4,5-trimetylfenyl)azo-2,7-naftalendisulfonat [norsk]   molekylformel: C19H16N2Na2O7S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3,3'-[[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYLBIS(AZO)]BIS[5-AMINO-4-HYDROXY-, TETRASODIUM SALT [engelsk]    Tetranatrium-3,3'-[(1,1'-bifenyl)-4,4'-diylbis(azo)]bis(5-amino-4-hydroksy-2,7-naftalendisulfonat) [norsk]   molekylformel: C32H20N6Na4O14S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3,3'-[(3,3'-DIMETHYL[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYL)BIS(AZO)]BIS[5-AMINO-4-HYDROXY-, TETRASODIUM SALT [engelsk]    Trypanblått  [norsk]   molekylformel: C34H28N6Na4O14S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 4-AMINO-3-[[4'-[(2,4-DIAMINOPHENYL)AZO][1,1'-BIPHENYL]-4-YL]AZO]-5-HYDROXY-6-(PHENYLAZO)-, DISODIUM SALT  [engelsk]    Direct Black [norsk]    Dinatrium-4-amino-3-[4'-(2,4-diaminofenylazo)(1,1'-bifenyl)-4-yl]azo-5-hydroksy-6-fenylazo-2,7-naftalendisulfonat [synonym]   molekylformel: C34H25N9Na2O7S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap