Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2(3H)-BENZOTHIAZOLETHIONE  [engelsk]    2-Benzotiazoltiol [norsk]    Merkaptobenzotiazol [synonym]   molekylformel: C7H5NS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap