Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
PROPANENITRILE, 2-[[4-CHLORO-6- (ETHYLAMINO)-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-METHYL- [engelsk]    4-Klorcyanometylamino-6-etylamino-1,3,5-triazin [norsk]    Cyanazin [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap