Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-[(1,1-DIMETHYLETHYL)AMINO]ETHYL ESTER [engelsk]    2-(1,1-Dimetyletyl)aminoetyl-2-propenat [norsk]    2-(tert-Butylamino)etylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C10H19NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap