Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-[N-metyl-N-(2-hydroksyetyl)]aminoetanol [norsk]    ETHANOL, 2,2'-(METHYLIMINO)BIS- [engelsk]    N-Metyldietanolamin, 2,2'-Metyliminodietanol [synonym]   molekylformel: C5H13NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap