Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-(1,3-Dioksolan-2-yl)fenylmetylkarbamat [norsk]    PHENOL, 2-(1,3-DIOXOLAN-2-YL)-, METHYLCARBAMATE  [engelsk]    Dioksakarb [synonym]   molekylformel: C11H13NO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap