Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ETHANOL, 2-(1-METHYLETHOXY)- [engelsk]    2-(1-Metyletoksy)etanol [norsk]    2-Isopropoksyetanol [synonym]   molekylformel: C5H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap