Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
2-BUTENOIC ACID, 3-METHYL-, 2-(1-METHYLPROPYL)-4,6-DINITROPHENYL ESTER [engelsk]    2-(1-Metylpropyl)-4,6-dinitrofenyl-3-metyl-2-butenat [norsk]    Binapakryl, 2-sek-Butyl-4,6-dinitrofenyl-3-metylkrotonat [synonym]   molekylformel: C15H18N2O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONIC ACID, 1-METHYLETHYL 2-(1-METHYLPROPYL)-4,6-DINITROPHENYL ESTER [engelsk]    1-Metyletyl-2-(1-metylpropyl)-4,6-dinitrofenylkarbamat [norsk]    Dinobuton [synonym]   molekylformel: C14H18N2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap