Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-(1-Metyletoksy)fenylmetylkarbamat [norsk]    PHENOL, 2-(1-METHYLETHOXY)-, METHYLCARBAMATE [engelsk]   molekylformel: C11H15NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap