Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-(2,4,5-Triklofenoksy)etyl-2,2-diklorpropanat [norsk]     Triklorfenoksyetyldiklorpropionat, Erbon [synonym]   molekylformel: C11H9Cl5O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap